Opieka nad mieszkaniem integrated security home solution


Proponujemy usługę opieki nad mieszkaniem podczas Państwa nieobecności. Jeśli nie chcą Państwo pozostawić mieszkania czy domu samego sobie, bez opieki i doglądania, ta oferta czeka na Was.. Proponujemy regularne doglądanie nieruchomości, opłacanie rachunków, dbanie o bezpieczeństwo oraz kontrolę stanu technicznego lokalu. Możemy także zaproponować zaufaną osobę, która podczas nieobecności będzie opiekowała się mieszkaniem czy domem, taka osoba może zaglądać do mieszkania/ domu lub na określony czas w nim zamieszkać. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które posiadają domowe zwierzęta lub rośliny wymagające opieki. Mówiąc wprost, będziemy dbać o czystość, ogrzewać i przewietrzać lokal, karmić za Ciebie rybki czy chomika, podlejemy też kwiatki. to uchroni Twój dobytek przed złodziejem. Jak to działa? W zakres tej usługi "opieka nad mieszkaniem" , czy to mieszkania - domu czasowo nie zamieszkałego, czy wynajętego wchodzi :

1. regularna kontrola stanu mieszkania (do indywidualnego ustalenia ile razy w tygodniu, miesiącu), zgodnego z zasadami normalnej eksploatacji ( np. sprawdzenie czy nie powstały uszkodzenia czy œlady wandalizmu itp., kontakt z właścicielem w przypadku awarii, zamówienie fachowca do usunięcia usterki, sprzątanie, wietrzenie),

2. wyznaczenie do opieki nad mieszkaniem naszego pracownika, z którym najemca będzie mógł kontaktować się telefonicznie w sytaucji wymagającej pomocy (awarie, zmiany wysokości opłat rachunków, zamówienie / rezygnacja z dodatkowych usług, konflikty z sąsiadami),

3. regularne sprawdzanie czy najemca opłaca rachunki,

4. znalezienie nowego najemcy, staranie się o zapewnienie cišgłoœci wynajmu,

5. regularne raporty dla właściciela o stanie mieszkania i opłacanych rachunkach w formie e-maila, sms'a

6. inne usługi, nie wymienione powyżej, a uważane przez właściciela za istotne. Koszt miesięczny takiej usługi, przy założeniu jednej wizyty w mieszkaniu na miesiąc, wynosi od 190 zł netto + 22 % VAT.

7. W okresie zimy odśnieżanie dachów zagrożonych przeciążeniem przez mokry śnieg. Z przyjemnością zaopiekujemy się Waszym domem pod Pańską nieobecność. Na dzień dzisiejszy usługę oferujemy na terenie Trójmiasta i okolic Usługa -"zaufanego najemcy". Jeśli nie chcą Państwo wynająć mieszkania obcym osobom ( bojąc się np. o zniszczenie czy brak troski o wyposażenie ze strony najemcy ) i jednoczeœnie nie chcą Państwo, by pozostało bez opieki, możemy zaproponować nowość na rynku usługę "zaufanego najemcy".